Kvalitní výuka, skvělá atmosféra a krásné prostředí.
Škola, do které se vaše děti budou každý den těšit.


 

O škole

Základní škola ve Vyskytné nad Jihlavou tvoří jeden právní subjekt s mateřskou školou. Nachází se 8 km od Jihlavy na klidném okraji obce. Výuka probíhá v pěti třídách se samostatnými ročníky (1.-5.) a je zajištěna ředitelem školy, učitelkami, vychovatelkami a asistentkou pedagoga. Součástí školy je i školní jídelna, školní družina a venkovní učebna.

Co nabízíme:

  • Klidné, nestresující prostředí školy zasazené do krásné přírody.
  • Nízký počet dětí ve třídách ( 16 - 20 ) umožňující individuální přístup při vyučování.
  • Velmi dobré vybavení pomůckami, počítačovou sítí, výukovými programy.
  • Zaměřujeme se více na utváření dovedností důležitých pro život (rozvíjíme klíčové kompetence žáků).
  • Snažíme se poznávat a chápat svět kolem sebe v nejširších souvislostech.
  • Výuku co nejvíce propojujeme s praktickým životem.
  • Nabízíme žákům různé přístupy k učení - práce ve skupině, projekty, činnostní učení…
  • Umožňujeme žákům vyjadřovat vlastní názory - diskuse, naslouchání, argumentace.

Více informací