Fulltextové vyhledávání

                         Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

                                                zápis do 1.třídy - obrázek.png

 

Základní informace o průběhu zápisu pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k situaci nebude zápis probíhat klasickým způsobem, ale online od 1. 4. do 30. 4. 2021 přes školní systém Edookit.

Poté bychom rodiče dětí individuálně kontaktovali na uvedený e-mail a domluvili se na konkrétním termínu zápisu dítěte ve škole tak, aby děti nepřišly o tento rituál a abychom zároveň dodrželi všechna nařízená opatření.

K zápisu je nutné dodat:

1) pokud NEBUDETE žádat o odklad: přihlášku (kterou si vytisknete po vyplnění online přihlášky) + zápisní list + kopii rodného listu dítěte (možno odevzdat elektronicky v systému Edookit),

nebo

2) pokud BUDETE žádat o odklad: přihlášku (kterou si vytisknete po vyplnění online přihlášky) + k žádosti o odklad patřičná doporučení:

 1. a) ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo ze SPC)
 2. b) DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE (stačí i od dětského lékaře) nebo KLINICKÉHO PSYCHOLOGA.

 

Vše můžete doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID schránky je h7smi6z),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou
 5. osobním podáním - ředitelna školy.

 

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (udělení odkladu zahájení školní docházky).

 

Mgr. Petr Baueršíma

ředitel ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou

 

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2021/2022

 

Vítáme vás v naší škole alespoň virtuálně!

 

Zřizovatel školy: Obec Vyskytná nad Jihlavou

Naše škola vzdělává a vychovává žáky už přes jedno století. Nezbývá než jí popřát, aby sloužila veřejnosti a dětem ještě dlouhá léta ke všeobecné spokojenosti. Přejeme jí dostatek entuziazmu i financí na proměnu ve školu moderní, schopnou vychovávat lidi nového tisíciletí, přestože sídlí v poměrně starších budovách.

O škole

Stručná charakteristika: Základní škola ve Vyskytné nad Jihlavou tvoří jeden právní subjekt s mateřskou školou. Nachází se 8 km od Jihlavy na klidném okraji obce.Výuka probíhá v pěti třídách se samostatnými ročníky (1.-5.) a je zajištěna ředitelem školy, učitelkami, vychovatelkami a asistentkou pedagoga. Součástí školy je i školní jídelna, školní družina a venkovní učebna.

Co nabízíme?

 • Klidné, nestresující prostředí školy zasazené do krásné přírody.
 • Nízký počet dětí ve třídách ( 16 - 20 ) umožňující individuální přístup při vyučování.
 • Velmi dobré vybavení pomůckami, počítačovou sítí, výukovými programy.
 • Zaměřujeme se více na utváření dovedností důležitých pro život (rozvíjíme klíčové kompetence žáků).
 • Snažíme se poznávat a chápat svět kolem sebe v nejširších souvislostech.
 • Výuku co nejvíce propojujeme s praktickým životem.
 • Nabízíme žákům různé přístupy k učení - práce ve skupině, projekty, činnostní učení...
 • Umožňujeme žákům vyjadřovat vlastní názory - diskuse, naslouchání, argumentace.
 • Vytváříme žákům podmínky pro vlastní objevování - práce s počítačem, internetem, encyklopediemi.
 • Poznáváme přírodu, jsme její součástí a chráníme ji.
 • Učíme se rozlišovat podstatné a nepodstatné věci.
 • Učíme se anglický nebo německý jazyk od 2.ročníku.
 • Máme nový vyučovací předmět - Osobnostní výchova.
 • Vyžití ve volném čase - více než 10 zájmových kroužků.
 • Pořádáme společné akce pro děti a rodiče.
 • Zdůraznňujeme kromě znalostí a dovedností také hodnoty a postoje - tolerance, ohleduplnost, zodpovědnost..
 • Žáci se uči ohodnotit svoji práci, v prvním ročníku jsou hodnoceni slovně.
 • Postupně vytváříme ve škole klima založené na důvěře, spolupráci, partnerství a bezpečí.

Učební plány: 1.-5. ročník : ŠVP ZV - "Naše škola"

(Pokusné ověřování ve všech ročnících 1.stupně)

Náš cíl: Vytvořit podmínky pro to, aby děti strávily svých prvních pět let školní docházky v harmonickém prostředí a zároveň byly dobře připraveny na bezproblémový přestup na plně organizovanou školu.

 

FOND_VYSOCINY_SV_CMYK.jpg

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

edookit logo.jpg