Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Stravování ve školním roce 2023/2024

Stravování ve školním roce 2023/2024

Školní jídelna poskytuje školní stravování a závodní stravování vlastních zaměstnanců.                             

Školní jídelna je v provozu během školního roku.

O prázdninách, kdy je MŠ i ZŠ uzavřena, je mimo provoz.

Cena stravování platná od 1. 1. 2023

VĚKOVÁ SKUPINA NÁZEV JÍDLA CENA PORCE VÝŠE MĚSÍČNÍ ZÁLOHY
Strávníci do 6ti let přesnídávka 11 Kč  
  oběd 28 Kč přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim = 1040 Kč
  svačina 11 Kč přesnídávka, oběd, pitný režim= 820 Kč
  pitný režim 2 Kč  
Strávníci 7-10 let MŠ
přesnídávka 11 Kč  
  oběd 30 Kč přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim = 1080 Kč
  svačina 11 Kč přesnídávka, oběd, pitný režim = 860 Kč
  pitný řežim 2 Kč  
Strávníci 7-10 let ZŠ oběd 30 Kč 600 Kč
Strávníci 11-14 let oběd 32 Kč 640 Kč

Tvorba cen pro školní a závodní stravování vychází z platné právní úpravy (vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.

Do věkové skupiny jsou strávníci zařazováni vždy k začátku školního roku, tj. k 1. 9., podle toho, jakého věku v daném školním roce (tj. od 1. 9. do 31. 8.) dosáhnou.

Přihláška ke stravování

Za každého strávníka je potřeba vyplnit Přihlášku ke stravování. Od září 2023 se tato přihláška vyplňuje pouze jednorázově a je platná po celou dobu docházky do MŠ či ZŠ Vyskytná nad Jihlavou. Přihláška je k vyzvednutí u vedoucí ŠJ, případně na webu.

Vyplněná se odevzdává nejpozději do 3 dnů od zahájení stravování.

Zapsán a přihlášen ke stravování je stávník až po vyřízení všech potřebných náležitostí, zejména úhrady školního stravování.

Od okamžiku zapsání je strávník ke stravování přihlášen a je proto třeba odhlašovat si stravu na dny, kdy se nemůže na stravování dostavit. Neodebraná strava propadá bez náhrady.

Odhlášky a vyúčtování stravného

  • Podle zákona č. 561/ 2004 a vyhlášky č. 107/2005 Sb. mají žáci nárok odebrat školní stravování pouze v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky č. 107 /2005 Sb. o školním stravování se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole považuje za pobyt ve škole, tzn., že může první den, kdy onemocní, oběd odebrat za cenu v rámci školního stravování. Další dny musí oběd odhlásit. Pokud nebude v době nemoci strava odhlášena, budou vám v dalších dnech k uvedené ceně doúčtovány i ostatní náklady
  • Odhlášení obědů se provádí vždy do 14.00 hodin předchozího pracovního dne. Na pondělky do rána 6:30 hodin.
  • Obědy v době nemoci se odhlašují na stránkách www.strava.cz, a to po celou dobu nemoci, případně u vedoucí školní jídelny

 Vyúčtování plateb se prování k 30. 6.. Případné přeplatky jsou odeslány na Vámi zadaný účet

Platby stravného

Stravování se platí zálohově, měsíc předem - trvalým příkazem, vyjímečně v hotovosti. Platby musí být provedeny pravidelně každý měsíc.

Splatnost: k 15. - 20. dni, od 08/2023 - 05/2024

Číslo účtu: 203 387 399/0600

Variabilní symbol: rodné číslo strávníka

Specifický symbol: 30

Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasností okamžitě kontaktovat vedoucí ŠJ.

Kontakt na školní jídelnu

Telefon: 734 643 795,  e-mail: jidelna@skolavyskytna.cz

Výběr školného MŠ

Úhrada na účet školy č. 203387399/0600, částka 400 Kč, variabilní symbol = rodné číslo dítěte, specifický symbol = 50. Více informací v mateřské škole nebo v kanceláři ŠJ.