Fulltextové vyhledávání

Aktuality MŠ


 

Novější 1 3 6 12 17

Provoz MŠ od 10.5.2021

Mateřské škola bude od pondělí 10.5.2021 otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

  • do šatny smí vstoupit zároveň pouze 2 dospělé osoby, ústa zakrytá respirátorem třídy FFP2 nebo obdobným
  • při vstupu si dospělé osoby dezinfikují ruce

Těšíme se na Vás :-)


Autor: Šárka Suchá Publikováno 7. 5. 2021 12:20
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Změna v testování dětí v MŠ od 3.5.2021

Novela mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021:

Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 


Autor: Šárka Suchá Publikováno 4. 5. 2021 14:55
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Dobrovolná distanční výuka - květen

Milí rodiče, 

pokud máte zájem, vkládám i pro mladší děti úkoly, na kterých pracujeme tento týden. Povídáme si hlavně o maminkách, ale také o celé rodině. Kromě písemných úkolů je tento týden zaměřen hodně na emoce, na to, co se nám líbí a nelíbí, co máme rádi, koho máme rádi...

Doufám, že se už brzy se všemi setkáme.


Autor: Šárka Suchá Publikováno 4. 5. 2021 13:31
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Úplata za předškolní vzdělávání - duben 2021

Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, dle §6 odstavce 5, se úplata za školné v měsíci dubnu 2021 pro všechny děti  zapsané v MŠ Vyskytná nad Jihlavou, které během dubna 2021 nemohly navštěvovat mŠ, snižuje na 0 Kč. 

Dětem, které mateřskou školu navštěvovaly od 12.4.2021 a nejsou osvobozeny od úplaty, je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 200,- Kč.

Přeplatek Vám bude vrácen na účet při zúčtování v měsíci červenci.


Autor: Šárka Suchá Publikováno 4. 5. 2021 13:23
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Dobrovolná distanční výuka v dubnu 2

Milí rodiče, milé děti,

vkládám opět několik námětů na činnosti s dětmi, které nemohou být s námi ve školce.

Úkoly naleznete zde. Pracovní listy pak zde.

Hezké dny!


Autor: Šárka Suchá Publikováno 26. 4. 2021 15:22
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

čarodějnice

V pátek 30.4. budeme mít ve školce čarodějnický rej. Děti mohou přijít převlečené za čarodějnice nebo kouzelníky.


Autor: Šárka Suchá Publikováno 25. 4. 2021 12:11
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Dobrovolná distanční výuka v dubnu

Milí rodiče,

do mateřské školy chodí v současnosti především předškoláci a děti rodičů státem vybraných profesí. Přesto jsme se rozhodli, že umožníme i těm, kteří ve školce s námi nemohou být, prožívat s námi témata, o kterých si povídáme.

Úkoly ke stažení jsou zde, pracovní listy zde.

 

Plnění těchto úkolů je dobrovolné, mohou sloužit i jako náměty pro povídání s dětmi.

Těšíme se, že se brzy uvidíme se všemi!


Autor: Šárka Suchá Publikováno 22. 4. 2021 9:12
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání – březen 2021

 

podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, dle § 6 odstavce 5, se úplata za školné v měsíci březnu 2021 pro všechny děti zapsané v mateřské škole ve Vyskytné nad Jihlavou snižuje na 0%, výše úplaty je tedy 0 Kč.

O úplatě za měsíc duben Vás budeme informovat začátkem května.

Přeplatek Vám bude vrácen na účet spolu s vyúčtováním stravného začátkem měsíce června.


Autor: Šárka Suchá Publikováno 14. 4. 2021 11:56
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Informace k otevření MŠ od 12.4.

Milí rodiče,

Všechny Vás moc zdravím a těším se, že se s Vámi brzy uvidíme osobně.

Zatím je situace taková, že v pondělí 12.4.2021 mohou přijít do mateřské školy děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci), za určitých odůvodněných podmínek i děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,

základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pokud patříte do některé z těchto skupin a ani druhý rodič nemá možnost se o dítě postarat, je nutné doložit potvrzení o zaměstnání.

Děti i zaměstnanci školy budou 2x týdně testováni antigenními testy. Bez testu nesmíme dítě do třídy MŠ vpustit. (výjimku tvoří děti, které mají písemný doklad o tom, že proděly koronavirovou infekci před méně než 90 dny)

Příchod dětí do MŠ bude časově náročnější, bude třeba čekat na testování a poté na výsledek. Doporučuji udělat si časovou rezervu.

Testování bude probíhat v šatnách MŠ (v šatně mohou být zároveň pouze 2 dospělé osoby) v pondělí a čtvrtek. Pokud dítě v tyto dny nebude přítomno, otestováno bude následující den, kdy přijde do MŠ.

Organizace testování:

Po příchodu do šatny si všichni vydezinfikují ruce, děti se nebudou převlékat.

Od učitelky obdrží zákonný zástupce sadu na samotestování a vysvětlení postupu

Dítě samo nebo zákonný zástupce provede připravenou tyčinkou odběr z nosu, zasune tyčinku do testovací destičky a předá učitelce, která test podepíše jménem dítěte.

Poté rodič s dítětem odchází mimo prostory MŠ a vyčká 15 minut.

Po uplynutí 15 minut se vrací do šatny MŠ     

  • pokud bude výsledek negativní, dítě se převleče, umyje si ruce a vchází do třídy.
  • Pokud bude výsledek pozitivní první den docházky dítěte v týdnu (většinou v pondělí) odchází dítě s rodičem domů a telefonicky se spojí s dětskou lékařkou a domluví si PCR testy. Do MŠ smí opět jen v případě prokázaného negativního PCR testu nebo po překonání koronavirové infekce.
  • Pokud bude výsledek pozitivní při dalších testech, do izolace vstupují všechny osoby, které se s dítětem v posledních dvou dnech setkali. Další postup řeší škola s KHS

 

V prostorách MŠ musí mít všichni zakrytá ústa i nos – dospělé osoby respirátory (nebo obdobné prostředky naplňující všechny technické podmínky - např. nanorouška), Děti budou přicházet do MŠ s ústy i nosem zakrytým zdravotnickou rouškou. Až po negativním výsledku testování si děti mohou roušku odložit. Při pobytu v MŠ nemusí mít roušky ani respirátory.

Samozřejmostí jsou už 2 metrové rozestupy mezi osobami nežijícími v jedné domácnosti.

Děti mohou být ve skupinách, které se nebudou mísit, maximálně po 15. Kvůli organizaci provozu potřebujeme vědět, kolik dětí za těchto složitých podmínek do mateřské školy přijde. Všem jsme už rozeslali e-mail s dotazem, pokud se k vám ještě nedostal, a máte dle podmínek popsaných výše možnost dítě do MŠ posílat, prosím dejte nám obratem vědět, zda Vaše dítě bude od pondělí 12.4. navštěvovat MŠ.


Autor: Šárka Suchá Publikováno 8. 4. 2021 17:26
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Distanční výuka v březnu 5

Naši milí rodiče!

Úkoly pro distanční výuku na tento týden naleznete zde.

Doufám, že se už příští týden aspoň s předškoláky uvidíme, i když to bude složité. Až dostaneme bližší informace, určitě Vám vše potřebné sdělíme prostřednictvím webu a e-mailu.

Hezké jarní dny!


Autor: Šárka Suchá Publikováno 5. 4. 2021 19:46
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1 3 6 12 17

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

edookit logo.jpg