Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Aktuální informace

Informace

Přerušení provozu - 27. 11. 2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kvůli probíhající rekonstrukci školní kuchyně se od 4. 9. 2023 na nezbytně nutnou dobu přesouvá příprava a výdej stravy do hostince Pod Lípou ve Vyskytné nad Jihlavou. Děti, žáci a zaměstnanci se budou stravovat zde. Stravu budou připravovat kuchařky ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou. O případných organizačních náležitostech spojených s výdejem stravy budete informováni prostřednictvím pedagogů - vyučujících.

Děkujeme za pochopení

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBĚD PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN, 1. 9. 2022 - základní škola

Pokud máte zájem o  oběd první školní den, je nutné toto nahlásit ve školní jídelně nejpozději ve středu 31. 8. 2022 do 12 hodin telefonicky nebo SMS na číslo 734643795. Toto se týká pouze žáků základní školy. Stravování dětí v mateřské škole je zajištěno dle docházky MŠ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1. 1. 2022 se zvyšují ceny pokrmů ve školní jídelně - v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování.

Ke zdražení přistoupila školní jídelna vzhledem k velkému nárůstu cen potravin.

Ceny jsou zvěřejněny v sekci Stravování ve školním roce 2021/2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 25. 5. 2020 se vzhledem k opatření v souvislosti s výskytem Covid 19 nebude vydávat strava mimo jídelnu (první den nemoci dětí a žáků). Proto žádáme rodiče, aby si v případě potřeby stravu včas odhlásili.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obědy první školní den

Pokud máte zájem o oběd první školní den, tj. 2. 9. 2019, je nutné toto nahlásit ve školní jídelně nejpozději v pátek 30. 8. 2019 do 12 hodin. Toto se týká pouze žáků základní školy. Stravování v mateřské škole je zajištěno dle docházky MŠ.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nahlášení obědů na 30.6.

Poslední den školního roku, tj. 30. 6., jsou všichni žáci (1. až 5. ročník) automaticky z obědů odhlášeni. V případě zájmu o odběr oběda i tento den, nahlašte toto ve školní jídelně nejpozději do středy 29. 6. do 8 hodin.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zrušení omezení

Od čtvrtka 9. 6. 2016 funguje školní jídelna bez omezení, tzn. že se bude vařit i pro základní školu, mateřskou školu, MŠ Rantířov i zaměstnance.

 

Omezení provozu

Vzhledem k závadnosti pitné vody je školní jídelna nucena výrazně omezit stravování. Od pondělí 6. 6. 2016 školní jídelna nevaří pro žáky základní školy. Stravování je zajištěno pouze pro mateřskou školu. Pitný režim pro základní školu i mateřskou školu je zajištěn. Tento stav platí do odvolání.

7. 6. 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k častým otázkám ohledně nového sestavování jídelního lístku, uvádíme pár skutečností. Po absolvování školení a následné kontrole v naší jídelně z Krajské hygienické stanice, byl doporučen návod, jak sestavit jídelníček našich dětí. 

Doporučená pestrost je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky, protože z nich spotřební koš vychází. Zároveň jsou zohledněny nové informace, které nemohl spotřební koš v době svého vzniku zahrnout. V doporučené pestrosti je nastavena doporučená frekvence zařazení některých druhů potravin při výrobě pokrmů, kombinace různých druhů pokrmů a skladby pokrmů.

Tyto nové zásady kladou důraz na prevenci neinfekčních onemocnení s hromadným výskytem, na jejichž vzniku se podílí výživa. Cílem doporučení je jídelníček odlehčit, mírně snížit množství nabízených masitých pokrmů, změnit přístup k zařazování zeleniny do jídelníčku dětí a upravit kombinace pokrmů tak, aby byly živiny co nejlépe a nejefektivněji zkombinovány a přinesly strávníkům co největší užitek.

V neposlední řadě je cílem naučit děti od nejútlejšího věku zásadám zdravého stravování tím, že se s ním budou denně setkávat ve škole.

Doporučení je možné si stáhnout na stránkách Krajské hygienické stranice kraje Vysočina www.khsjih.cz v sekci Děti a mladiství  - školní stravování.

květen 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 13. 12. 2014 má školní jídelna za povinnost označovat alergeny v potravinách (označení zahájeno již od 1. 9. 2014).                    

Odvolání na legislativu:

EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků,§ 8 odstavec 10

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Současně bude u jídelního lístku zveřejněn seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které bylo uvedeno na jídelním lístku.

Vyrobený pokrm je označen alergenní složkou, ale nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Jídelna má pouze v této oblasti funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základě výběrového grantového řízení se podařilo naší škole získat příspěvek na vybavení školní jídelny novým nábytkem ve výši 25.000 Kč.
Dárcem se stala Nadace Zdraví pro Moravu.
Během letních prázdnin byla školní jídelna tímto nábytkem vybavena. Celková výše investice činila 60.000 Kč. Částkou 22.000 Kč přispěl zřizovatel školy - Obec Vyskytná nad Jihlavou. Zbylou částku 13.000 Kč financovala škola ze svého rezervního fondu.

Nadaci Zdraví pro Moravu a Obci Vyskytná nad Jihlavou tímto velice děkujeme.

 -------------------------------------------------------------------------------------

 S platností od 1. března 2012 dochází ke zvýšení cen pokrmů u dětí v mateřské školce.

Zvýšení se týká ve věkové kategorii 3 - 6 let, zvyšuje se cena oběda ze 17,00 Kč na 18,00 Kč, dále ve věkové kategorii 7 - 10 let, zvyšuje se cena přesnídávky ze 6,00 Kč na 7,00 Kč.

Výše záloh na stravné zatím zůstává stejná.

Vše je v souladu s vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. Tato vyhláška je účinná od 1. 1. 2012.

--------------------------------------------------------------------------------------

Obci Vyskytná nad Jihlavou se podařilo získat grant na vybavení školní jídelny, která tak bude mít k dispozici 300.000 Kč na modernizaci kuchyňského vybavení.

Do školní kuchyně byl během letních prázdnin pořízen:

  • nový elektrický sporák                                                          
  • sklopná pánev                                                                
  • škrabka brambor                                                               
  • elektrická stolička                                                                      
  • výdejní lázeň                                                                          
  • lednice                                                                                       
  • byly provedeny stavební práce (vznikly dveře mezi školní kuchyní a jídelnou)

Děkujeme obci za podporu naší činnosti.