Fulltextové vyhledávání

Školní družina

Vychovatelka ŠD: 

Marková Olga

Školní rok 2017/2018

Za žáka, který navštěvuje školní družinu, vybírá škola poplatek 50,00 Kč na 1 měsíc.

Na celý školní rok tento poplatek činí 500,- Kč / 1 žáka.

Kapacita školní družiny je omezena na 30 dětí. Platbu proto hraďte až poté, co bude upřesněno, který žák družinu bude navštěvovat.

Tyto peníze se vybírají v hotovosti v kanceláři ŠJ nebo jednorázovou platbou na účet školy:

  •  č.: 203 387 399 / 0600.                                                                                                         
  • Variabilní symbol: rodné číslo žáka                                                                                   
  • Specifický symbol: 70

Tyto finanční prostředky slouží k rozšiřování a obnově her a hraček ve školní družině.

Napište nám