Fulltextové vyhledávání

Zápis na rok 2019/20

 

 

ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková organizace Vyskytná nad Jihlavou 94, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

tel. 734 643 794 e.mail : ms@skolavyskytna.cz

 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/20

V smyslu ustanovení § 34 bod 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, ředitel školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na den

9. května 2019

od 15. 00 do 18. 00 hodin

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020:

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, tedy narozené do 31.8.2017 (školský zákon 561/2004 Sb.).

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci  (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví, v platném znění), s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce spolu se žádostí: originál rodného listu dítěte, občanský průkaz (doklad k doložení trvalého pobytu, cizinci a rezidenti – doklad o pobytu v ČR) a vyjádření lékaře

Formulář Žádost o přijetí doa Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte je možné vyzvednout od 23.4.2019 přímo v MŠ, nebo stáhnout zde.

Při zápisu odevzdá zákonný zástupce již vyplněné formuláře.

 K zápisu je nutné se dostavit i s dítětem. 

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto číslo uschovat -  výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.skolavyskytna.cz Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data zápisu a to doporučeně poštou na uvedenou adresu pro doručování. 

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovil ředitel školy ve smyslu § 34 odst. 2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující

KRITÉRIA přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20

1. Děti narozené do 31. 8. 2014., které budou přijímány k povinné předškolní docházce s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková organizace Vyskytná nad Jihlavou 94, 58841 Vyskytná nad Jihlavou.

2. Děti narozené do 31. 8. 2016 k celodenní docházce s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková organizace Vyskytná nad Jihlavou 94,58841 Vyskytná nad Jihlavou

3. Děti narozené do 31. 8. 2014, které budou přijímány k povinné předškolní docházce s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková organizace Vyskytná nad Jihlavou 94, 58841 Vyskytná nad Jihlavou.

4. Děti podle věku s požadavkem celodenní docházky.

5. Ostatní děti podle věku.

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

 Ředitel školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte).

Ve Vyskytné nad Jihlavou dne 12. 4. 2019

 

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Chráněno službou reCAPTCHA.