Stravování ve školním roce 2022/2023

Školní jídelna poskytuje školní stravování a závodní stravování vlastních zaměstnanců.                             

Školní jídelna je v provozu během školního roku.

O prázdninách, kdy je MŠ i ZŠ uzavřena, je mimo provoz.

Cena stravování platná od 1. 1. 2023

VĚKOVÁ SKUPINA NÁZEV JÍDLA CENA PORCE VÝŠE MĚSÍČNÍ ZÁLOHY
Strávníci do 6ti let přesnídávka 11 Kč  
  oběd 28 Kč přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim = 1040 Kč
  svačina 11 Kč přesnídávka, oběd, pitný režim= 820 Kč
  pitný režim 2 Kč  
Strávníci 7-10 let MŠ
přesnídávka 11 Kč  
  oběd 30 Kč přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim = 1080 Kč
  svačina 11 Kč přesnídávka, oběd, pitný režim = 860 Kč
  pitný řežim 2 Kč  
Strávníci 7-10 let ZŠ oběd 30 Kč 600 Kč
Strávníci 11-14 let oběd 32 Kč 640 Kč

Cena stravování platná od 1. 1. 2022

VĚKOVÁ SKUPINA NÁZEV JÍDLA CENA PORCE VÝŠE MĚSÍČNÍ ZÁLOHY
Strávníci do 6ti let přesnídávka 9 Kč  
  oběd 23 Kč přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim = 840 Kč
  svačina 8 Kč přesnídávka, oběd, pitný režim= 680 Kč
  pitný režim 2 Kč  
Strávníci 7-10 let MŠ
přesnídávka 10 Kč  
  oběd 25 Kč přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim = 920 Kč
  svačina 9 Kč přesnídávka, oběd, pitný režim = 740 Kč
  pitný řežim 2 Kč  
Strávníci 7-10 let ZŠ oběd 25 Kč 500 Kč
Strávníci 11-14 let oběd 27 Kč 540 Kč

Tvorba cen pro školní a závodní stravování vychází z platné právní úpravy (vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.

Do věkové skupiny jsou strávníci zařazováni vždy k začátku školního roku, tj. k 1. 9., podle toho, jakého věku v daném školním roce (tj. od 1. 9. do 31. 8.) dosáhnou.

Přihláška ke stravování

Za každého strávníka je na každý školní rok potřeba vyplnit přihlášku ke stravování. Ta je k vyzvednutí v kanceláři ŠJ. Vyplněná se odevzdává nejpozději do 3 dnů od zahájení stravování.

Podáním přihlášky je strávník automaticky ke stravování přihlášen a je proto třeba odhlašovat si stravu na dny, kdy se nemůže na stravování dostavit. Neodebraná strava propadá bez náhrady.

Odhlášky a vyúčtování stravného

Odhlášky ze stravování se odhlašují u vedoucí školní jídelny nebo v kuchyni osobně nebo telefonicky (stačí zaslat SMS) na tel. čísle 734 643 795 nejpozději do 8:00 hod. na den nepřítomnosti. Za odhlašování obědů je zodpovědný vždy zákonný zástupce dítěte.

Školní stravování nelze poskytnout ve dnech nepřítomnosti ve škole. První den neplánované nepřítomnosti se pro účely školního stravování považuje za pobyt ve školním zařízení.

Cena školního stravování je dotovaná, zahrnuje pouze náklady na potraviny. Proto pokud zapomenete vaše dítě včas odhlásit, budou vám v dalších dnech k uvedené ceně doúčtovány i ostatní náklady.

Platby stravného

Stravování se platí zálohově, měsíc předem - trvalým příkazem, vyjímečně v hotovosti.

Splatnost: k 15. - 20. dni, od 08/2022 - 05/2023

Číslo účtu: 203 387 399/0600

Variabilní symbol: rodné číslo strávníka

Specifický symbol: 30

Vyúčtování plateb se prování k 30. 6. a k 31. 12. Případné přeplatky jsou odeslány na Vámi zadaný účet, viz. přihláška ke stravování.

Kontakt na školní jídelnu

Telefon: 734 643 795,  e-mail: jidelna@skolavyskytna.cz

Výběr školného MŠ

Úhrada v hotovosti v kanceláři ŠJ nebo na účet školy č. 203387399/0600, částka 400 Kč, variabilní symbol = rodné číslo dítěte, specifický symbol = 50. Lze hradit měsíčně i pololetně. Více informací v mateřské škole nebo v kanceláři ŠJ.

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

edookit logo.jpg