Fulltextové vyhledávání

Stravování ve školním roce 2021/2022

Školní jídelna poskytuje školní stravování a závodní stravování vlastních zaměstnanců.                             

Školní jídelna je v provozu během školního roku.

O prázdninách, kdy je MŠ i ZŠ uzavřena, je mimo provoz.

Cena stravování platná od 1. 9. 2020 (úplata za školní stravování)

Tvorba cen pro školní a závodní stravování vychází z platné právní úpravy (vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.

Do věkové skupiny jsou strávníci zařazováni vždy k začátku školního roku, tj. k 1. 9., podle toho, jakého věku v daném školním roce (tj. od 1. 9. do 31. 8.) dosáhnou.

Věkové skupiny:

VĚKOVÁ SKUPINA

NÁZEV JÍDLA

CENA PORCE

VÝŠE MĚSÍČNÍ ZÁLOHY

MŠ   3 – 6 let

přesnídávka

9,00 Kč

 

celodenní strav.: 760 Kč

 

polodenní strav.: 600 Kč

oběd

21,00 Kč

svačina

8,00 Kč

MŠ   7 - 10 let

přesnídávka

9,00 Kč

celodenní strav.: 800 Kč

 

polodenní strav.: 640 Kč

oběd

23,00 Kč

svačina

8,00 Kč

ZŠ   7 - 10 let

oběd

23,00 Kč

460,00 Kč

ZŠ   11 - 14 let

oběd

25,00 Kč

500,00 Kč

Přihláška ke stravování

Za každého strávníka je na každý školní rok potřeba vyplnit přihlášku ke stravování. Ta je k vyzvednutí v kanceláři ŠJ. Vyplněná se odevzdává nejpozději do 3 dnů od zahájení stravování.

Podáním přihlášky je strávník automaticky ke stravování přihlášen a je proto třeba odhlašovat si stravu na dny, kdy se nemůže na stravování dostavit. Neodebraná strava propadá bez náhrady.

Odhlášky a vyúčtování stravného

Odhlášky ze stravování se odhlašují u vedoucí školní jídelny nebo v kuchyni osobně nebo telefonicky (stačí zaslat SMS) na tel. čísle 734 643 795 nejpozději do 8:00 hod. na den nepřítomnosti. Za odhlašování obědů je zodpovědný vždy zákonný zástupce dítěte.

Školní stravování nelze poskytnout ve dnech nepřítomnosti ve škole. První den neplánované nepřítomnosti se pro účely školního stravování považuje za pobyt ve školním zařízení.

Cena školního stravování je dotovaná, zahrnuje pouze náklady na potraviny. Proto pokud zapomenete vaše dítě včas odhlásit, budou vám v dalších dnech k uvedené ceně doúčtovány i ostatní náklady.

Zálohy na stravné zasílá zákonný zástupce dítěte měsíčně prostřednictvím zavedeného trvalého příkazu na účet školy, a to vždy do 20. dne v měsíci. Záloha se hradí na měsíc dopředu, tzn. záloha na měsíc říjen musí být uhrazená do 20. září, atd. Zálohy na září se u NOVĚ nastupujících strávníků řeší úhradou v hotovosti (nebo po domluvě) v kanceláři ŠJ. Poslední záloha je splatná k 20. 5.

Vyúčtování plateb se prování k 30. 6. a k 31. 12. Případné přeplatky jsou odeslány na Vámi zadaný účet, viz. přihláška ke stravování.

Číslo účtu pro platby stravného: 203 387 399 / 0600 (Moneta Money bank)

Variabilní symbol = rodné číslo strávníka, specifický symbol = 30

Kontakt na školní jídelnu

Telefon: 734 643 795,  e-mail: jidelna@skolavyskytna.cz

Výběr školného MŠ

Úhrada v hotovosti v kanceláři ŠJ nebo na účet školy č. 203387399/0600, částka 400 Kč, variabilní symbol = rodné číslo dítěte, specifický symbol = 50. Lze hradit měsíčně i pololetně. Více informací v mateřské škole nebo v kanceláři ŠJ.

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

edookit logo.jpg