Fulltextové vyhledávání

Stravování ve školním roce 2019/2020

Školní jídelna poskytuje školní stravování a závodní stravování vlastních zaměstnanců.                             

Školní jídelna je v provozu během školního roku.

O prázdninách, kdy je MŠ i ZŠ uzavřena, je mimo provoz.

Cena stravování

Tvorba cen pro školní a závodní stravování vychází z platné právní úpravy (vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.

Školní stravování nelze poskytnout ve dnech nepřítomnosti ve škole. Žáci či zákonní zástupci dětí jsou povinni odhlásit si stravu na všechny dny své nepřítomnosti. První den neplánované nepřítomnosti se pro účely školního stravování považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. Tento první den nepřítomnosti je možné si oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče (v době od 11:00 - 12:30 hod.).

Věkové skupiny:

VĚKOVÁ SKUPINA

NÁZEV JÍDLA

CENA PORCE

VÝŠE MĚSÍČNÍ ZÁLOHY

MŠ   3 – 6 let

přesnídávka

8,00 Kč

 

celodenní strav.: 680 Kč

 

polodenní strav.: 540 Kč

oběd

19,00 Kč

svačina

7,00 Kč

MŠ   7 - 10 let

přesnídávka

8,00 Kč

celodenní strav.: 720 Kč

 

polodenní strav.: 580 Kč

oběd

21,00 Kč

svačina

7,00 Kč

ZŠ   7 - 10 let

oběd

21,00 Kč

420,00 Kč

ZŠ   11 - 14 let

oběd

24,00 Kč

480,00 Kč

 

Přihláška ke stravování

Od září 2019 je potřeba za každého strávníka vyplnit Přihlášku ke stravování. Ta je k vyzvednutí v kanceláři ŠJ.
Vyplněná se odevzdává do 3 dnů od zahájení stravování.

Podáním přihlášky je strávník automaticky ke stravování přihlášen a je proto třeba odhlašovat si stravu na dny, kdy se nemůže na stravování dostavit. Neodebraná strava propadá nez náhrady.

Výběr záloh na stravné

Stravné u dětí a žáků je hrazeno prostřednictvím zavedeného trvalého příkazu na účet školy č. 203 387 399 / 0600 (variabilní symbol = rodné číslo strávníka, specifický symbol = 30, do poznámky uveďte jméno dítěte, za kterého je záloha zasílána), a to zálohově do 20. dne v měsíci.

Měsíční platba je stanovena v paušální výši, vyúčtování plateb za stravování se provádí k 30.6. a k 31.12. Přeplatky jsou posílány na Vámi zadaný účet, viz. přihláška ke stravování.

Záloha se hradí na měsíc dopředu, tzn. první záloha na září se hradí převodem na účet školy do 20. srpna nebo v hotovosti v kanceláři ŠJ. Poslední záloha na měsíc červen je splatná do 20. května.

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky (stačí poslat SMS) na tel. čísle 734 643 795 nejpozději do 8:00 hod. na den nepřítomnosti.

Kontakt na školní jídelnu

Telefon: 734 643 795,  e-mail: jidelna@skolavyskytna.cz

Výběr školného MŠ

Úhrada v hotovosti v kanceláři ŠJ nebo na účet školy č. 203387399/0600, částka 300 Kč, variabilní symbol = rodné číslo dítěte, specifický symbol = 50. Lze hradit měsíčně i pololetně. Více informací v mateřské škole nebo v kanceláři ŠJ.

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.